top of page
 • Facebook
 • Spotify
 • YouTube
 • RSS

ชัยวรรณการบัญชี

สำนักงานบัญชีที่พร้อมร่วมไปกับคุณ

การบัญชีและการวางแผนภาษีอากร เป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง เราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรคุณ ผ่านการบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2.png

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดบริษัทดีไหม? ” คุณเท่านั้นที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด

สำหรับผู้ที่อยากเริ่มทำธุรกิจหรือทำมาซักพักแล้วแต่ธุรกิจยังอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา อยากจะขยับขยายธุรกิจของตัวเองไปอยู่ในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคล  ซึ่งสาเหตุลำดับต้นๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องที่ต้องการประหยัดภาษีทั้งในส่วนของอัตราภาษีและการยกเว้นภาษีที่นิติบุคคลได้รับประโยชน์มากกว่าบุคคลธรรมดา แต่อย่างไรแล้วเรื่องภาษีนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจ

ด้วยบริบทแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน วิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจเป็นตัวชูโรงที่จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการทั้งในเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคงในธุรกิจ    การเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย และกำไรที่แท้จริงเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจต้องทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี การตอบรับความน่าเชื่อถือธุรกิจไม่ว่าจะในมุมของลูกค้า  หรือ  พาร์ทเนอร์ธุรกิจมีมากเพียงพอแค่ไหน ดังนั้นมิติของข้อมูลในหลายๆ ด้านจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและความเหมาะสมในการจดทะเบียนเป็นบริษัท

Anchor 1

บริการงานบัญชีและภาษี

ตัวเลขทางการบัญชีสามารถบ่งบอกได้ว่าการประกอบธุรกิจที่คุณดำเนินอยู่มีประสิทธิภาพขนาดไหน  นอกจากนี้ยังทำให้คุณทราบถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้อย่างทันเวลา           หากมีกระบวนการบัญชีที่ดีจึงไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

บริษัท  ชัยวรรณการบัญชี  จำกัด  ให้บริการงานบัญชีและภาษีสำหรับทุกประเภทธุรกิจ ผ่าน Cloud Accounting Software ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด เราและคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะพร้อมให้คำแนะนำทางด้านภาษีและจัดทำเอกสารบัญชีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรกำหนด  

การบริการรวมไปถึงการจัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้แก่

 • ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.1 ) และยื่นแบบภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่ายประจำปี ( ภ.ง.ด. 1ก )

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.3 )

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.53 )

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.30 )

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ( ภ.ง.ด.51 ) และ  ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ( ภ.ง.ด.50 )

บริการวางระบบบัญชี

การวางระบบบัญชี เป็น การสร้างแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจที่เป็นอยู่  และเพื่อให้ได้ข้อมูลสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ สามารถวัดผลและตรวจสอบในแต่ละรอบปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู้บริหารใช้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจที่ตั้งไว้

การวางระบบบัญชีมีส่วนสำคัญดังนี้

 1. เอกสารประกอบทางการลงบัญชีและภาษี

 2. วิธีการต่างๆ ในการใช้แบบฟอร์ม รวมไปถึงการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ

 3. ทิศทางการเดินเอกสาร

 4. การกำหนดรหัสบัญชี และผังบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ ที่ใช้ในการออกงบการเงิน

 5. การเลือกใช้โปรแกรมทางบัญชีสำเร็จรูปสำหรับบันทึกรายการ

iStock-1176703287.jpg

The team

AunTO.png

Wichitpong  Chaiwan

Founder

Bachelor of Accountancy Degree, Chulalongkorn University.
CPA Thailand
Ex-EY Thailand
Ex-KPMG Lao

Experiencing financial auditing for Thai and Lao company in several industries. Understand all key Thai&Lao accounting standard and Tax law. Able to communicate issues relevant to Lao account principles and Lao Law.

KAT.png

Accounting Supervisor

Benchaphond  Meehaphan

Bachelor of Accountancy Degree, Khon Kaen University, 1st Class honors.

EX - ESAAN Center for Business and Economic Research (ECBER) 
4 years of experience in Analyzing systems requirements, Software designing, and Implementation in Accounting/Financing software including Inputting appropriated accounting systems and procedures in various businesses.

 

NEW.png

Professional Accounting Advisor 

Thanaphon Banlue

Bachelor of Accountancy Degree, Khon Kaen University.

Ex-EY Thailand 
Ex-CEO accounting company

Experiencing in Financial audit, IT audit, Company Registration and Tax Planning for over 7 years. Understand deeply in Thai accounting standard and proficient in tax planning.

Anchor 2

บริษัท ชัยวรรณการบัญชี จำกัด ( หนองคาย )

โทร 061 993 5195, E-Mail : info@chaiwanaccountancy.com

190, หมู่ 15, ป่าหลวง1, ถนนมีชัย, อ.เมืองหนองคาย, จ.หนองคาย  43000

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

TAX.jpg
DBD.jpg
SET.jpg
ics5IgdR6j.jpg
BOT.jpg
หอการค้า.jpg
bottom of page