top of page

จดบริษัทดีไหม?  คุณเท่านั้นที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด

สำหรับผู้ที่อยากเริ่มทำธุรกิจหรือทำมาซักพักแล้วแต่ธุรกิจยังอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา อยากจะขยับขยายธุรกิจของตัวเองไปอยู่ในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคล  ซึ่งสาเหตุลำดับต้นๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องที่ต้องการประหยัดภาษีทั้งในส่วนของอัตราภาษีและการยกเว้นภาษีที่นิติบุคคลได้รับประโยชน์มากกว่าบุคคลธรรมดา แต่อย่างไรแล้วเรื่องภาษีนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจ

ด้วยบริบทแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน วิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจเป็นตัวชูโรงที่จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการทั้งในเรื่องความก้าวหน้าและความมั่นคงในธุรกิจ    การเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย และกำไรที่แท้จริงเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจต้องทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี การตอบรับความน่าเชื่อถือธุรกิจไม่ว่าจะในมุมของลูกค้า  หรือ  พาร์ทเนอร์ธุรกิจมีมากเพียงพอแค่ไหน ดังนั้นมิติของข้อมูลในหลายๆ ด้านจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและความเหมาะสมในการจดทะเบียนเป็นบริษัท

iStock-1265205656.jpg

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Anchor 1
bottom of page